Цени тренировки

Цени за FitGirls 30-минутна кръгова тренировка

Еднократно посещение
14 лв.
Еднократно Групово Занимание
16 лв.
(25% отстъпказа клиентки с клубна карта)
1-месечна карта
95 лв.
3-месечна карта
225 лв.
1-месечна карта за ученици и студенти
75 лв.
3-месечна карта за ученици и студенти
180 лв.
Семейна карта
65 лв.
(месечна такса за член от семейството при активна редовна карта на друг член от семейството)
2-седмична карта
59 лв.
Еднократна членска такса
20 лв.
(Включва пластика, финтес анализ, измерване и проследяване на резултатите)

Всички карти включват неограничен брой посещения за съответния период от датата на закупуване. Картите са поименни и не могат да се преотстъпват или ползват от повече от едно лице. Карта може да бъде спряна за определен период от време единствено по медицински причини, които не позволяват физически упражнения и след представен документ от медицинско лице.